Medyum

Medyum ruhlar alemi ile iletişim kurabilen dini ve fiziki yetenekleri olan ve bunları hat safhada kullanan kimselerdir diyebilir. Bu medyumların kabaca tanımıdır. Köken olarak bakıldığı Fransızca Medium kelimesinden Türkçeye geçmiştir. Gönümüzde kendilerini ruhçu olarak tabir eden Spiritüalistler medyumların sadece ölü kişilerin ruhlarıyla konuştuğunu savunur ve medyumluğun bir hüner bir yetenek bir özellik olmadığını savunurlar. Gene aynı Spiritüalist düşünceye sahip kimseler medyumların artık eski anlamını kaybettiğini ve gene ölü kişiler ile konuştuğunu iddia eden modern falcılar ile aynı olduğunu savunmaktadırlar. Spiritüalist bakış açısına göre medyumluk bunları temsil etmektedir. Ancak bizim kültürümüzde medyumluk çok daha farklıdır. Spiritüalist anlayışa göre medyumluk yetenekleri sadece ruhlarla ve ruhani varlıklarla konuşmaktır. Bizim kültürümüzde ise sadece bu anlama gelmemektedir. Evet, ruhlar ve ruhani varlıklarla iletişime geçebilir. Ancak sadece ruhani varlıklarla iletişime geçiyor demek doğru olmaz. Bizim kültürümüzde üst düzey duygusal algılara sahip Paranormal güçleri olan kişi anlamına gelir. Doğasına bakıldığında her türlü sıkıntıyı çözümleyebilen alternatif tıp ustaları anlamına da gelmektedir. Peki, bu sıkıntılardan kastım neydi. Sizin kendi isteğiniz dışında gelişen her hangi bir olay sevdiğinizden ayrılmak sevdiğinizin sizi sevmemesi evlenmek istemesi gibi dini yöntemler kullanılarak çözülen sıkıntılar. Bunların yanı sıra hipnoz ve Bioenerji gibi fiziki yetenekleri kullanarak kişilerin fiziki sorunlarını tamir etmek örnek vermek gerekirse kişinin performasın da her açıdan düşüş vardır. Bazı sistemleri ve uzuvları tam randımanıyla çalışmıyordur. Veya gerçekten kötü bir fiziki rahatsızlığı vardır. Bunların tamiratı için Bioenerji ve hipnoz kullanırlar. Medyumlar ciddi bir fiziki rahatsızlığı tedavi etmek için genel olarak şifalı bitkilerden faydalanırlar. Ancak bazı durumlar mevcuttur ki tersine çevirmenin mümkünatı yoktur. Kişinin fiziki rahatsızlığı onun sınavıdır ve onun o sıkıntıları yaşaması gerekir. Bunun için medyum ne yaparsa yapsın ne ederse etsin sonuç olarak sıkıntılar giderilmeyebilir. Bu gene aynı şekilde dini çözüm uygulanan sorunlar içinde geçerlidir. Medyumların sizin müdahil olamadığınız durumlara müdahale edebilmek için kullandıkları araçlar Vefk, Havas İlmi, Ledun İlmi, Büyü, Muska, Cevşen, Tılsım ve daha sizlerin ismini duymadığınız diğer ilimler. Bu konuda gerçekten bilgili medyumlar bu konuları kendi adları soyadlarından daha iyi bilmelilerdir. Bunların yanı sıra aynı zamanda bazı dini işlemlerde diğer dinlere ait bazı bilgilere sahip olmakta gerekmektedir. Kısaca her din konusunda temel ve bazı detay bilgilere İslam konusunda ise detay şekilde her şeyi bilmelidir. Medyumların ruhani varlıklarla konuşması bakımından modern falcılara benzetildiğini söylemiştim. Medyumların falcılara en çok benzetilmesinin diğer bir nedeni ise geleceği görmeleridir. Gelecekten aldıkları haberler ile gene kişilerin sorunları gerçekleşemeden çözüm olabilmektedirler. Gelecekten nasıl haber aldıklarına bakılacak olursa medyumlar genel olarak Astrolojik bilgilerini kullanarak Yıldızname bakarlar. Baktıkları Yıldızname de kişilerin hayatlarında önemli gördükleri kısımları not alırlar. Bu notları kullanarak yanlarında bulunan ruhani varlığa gerçekliğini sorar. Bu ruhani varlık araştırma yapar ve bilginin doğruluğundan emin olur. Ancak bu bilgilerin doğrulanması ve bulunması tam olarak doğru olmayabilir. Sonuç olarak bu ruhani varlıklar bilgi almak için diğer ruhani varlıklarla konuşur ve onlarda gelecek hakkında sadece yapacaklarını bilirler. Gerçekleşecek olanlardan haberdar olamayabilirler.

© Copyright 2000 - 2017